Abhinaja - emocijos įprasminimas

Straipsnio aprašymas

7/9/20243 min skaitymo

Bharata Munis scenos meno teorijos Natja Šastros autorius, apibrėžia abhinają kaip terminą, susidedantį iš šaknies, nin – „išgauti, įgauti“ – ir priešdėlio abhi „pasiekti, susidurti su kuo nors akis į akį“. (NS, sk. 8: 6-7, Board of Scholars vertimas: 115). Kituose vertimuose šios žodžių dalys verčiamos kaip nin – „vesti“ + abhi „link". Taigi, abhinaya - įvairūs išraiškos būdai, kurių pagalba atlikėjas ir žiūrovas įgauna arba yra atvedami link bendro emocinio patyrimo, kai tai kas vaizduojama scenoje yra įprasminama (įgauna prasmę).

Papraščiau tariant - atlikėjas įvariais būdais perduoda (išreiškia) kūrinio istoriją, idėją ar emociją, įtraukdamas žiūrovą į savo pasaulį. Kai žiūrovas ir atlikėjas pasiekia šią bendrą būseną - iškyla rasa (koncentruotas pagrindinės pasakojamos istorijos emocijos"skonis"), prilygstantis dvasiniams patyrimams.

Yra išskiriami keturi pagrindiniai išraišką sudarantys elementai:

Kūniškoji išraiška (Angika Abhinaja) - galvos, kaklo, liemens, veido, lūpų, nosies ir t.t. judesiai, rankų gestai (hasta mudra).

Kalbinė išraiška (Vačika Abhinaja) - teksto skaitymas, deklamavimas.

Vizualinė išraiška (Aharja Abhinaja) - kostiumai, dekoracijos, apšvietimas.

"Tyroji" išraiška (Satvika Abhinaja) - iškylanti ryšyje tarp žiūrovo ir atlikėjo. Aktorius ar atlikėjas pasitelkęs savo autentiškas patirtis, sužadina empatišką atsaką žiūrove.

Natja Šastroje išraiška skirstoma į "buitinę", kasdienišką, ne stilizuotą (Lokadharmi) ir poetišką, stilizuotą, teatrinę išraišką (Natjadharmi), kuri atliekama pagal nustatytus emocijos perteikimo kanonus. Atlikėjo tikslas - laviruoti ir atrasti balansą tarp išraiškos kanonų ir emocinio autentiškumo, realistiškumo.

Bhava - kelionė emocijų labirintais

Bhava - tai emocinė būsena, kuri“įlieja, persmelkia” (bhavajanti) kūrinio prasmę į žiūrovų širdis. Natja Šastroje, minimos 49 bhavos, kurios skirstomos į 8 pagrindines, 33 tarpines ir 8 kūniškasias emocijas.

Kiekviena jų turi savo veiksnius (tai kas iššaukia emocija, pvz. situacija, atsiminimas, kvapas, garsas ir t.t.) ir pasekmes (emocijos pasireiškimo rezultatas, dažniausiai, nevalingas, pvz.: pašiurpusi oda, intensyvus kvėpavimas ir t.t.).

8 pagrindinės emocinės būsenos (Stajibhava):

 • Meilė (Rati)

 • Džiugulys (Hasja)

 • Liūdesys (Šoka)

 • Pyktis (Krodha)

 • Energingumas (Utsaha)

 • Baimė (Bhaja)

 • Pasibjaurėjimas (Džiugupsa)

 • Nuostaba (Vismaja)

Kelios iš 33 tarpinių emocinių būsenų (Vijabhičiaribhava arba Sančaribhava):

 • Nuogąstavimas (Šanka)

 • Arogancija (Garva)

 • Svarstymas (Tarka)

 • Neviltis (Višada)

 • Nerimastingumas (Utsuka)

 • Depresija (Dainja)

 • Žiaurumas (Ugrata)

 • Išsiblaškymas (Moha)

8 kūniškos emocinės būsenos (Sančaribhava):

 • Paralyžius (Stambha)

 • Alpulys (Pralaja)

 • Šiurpas (Romanča)

 • Prakaitas (Sveda)

 • Odos spalvos pakitimas (Vivarnja)

 • Drebulys (Vepathu)

 • Rauda (Ašru)

 • Balso pakitimas (Vaišvarja)


Įvairių bhavų ir jų veiksnių, bei kūniškų išraiškų suma, ne tik leidžia plėtoti siužetą, bet ir įtvirtina pagrindinę kūrinio nuotaiką, iš ko iškyla rasa - emocijos stipriausio "skonio" patyrimas ir išgyvenimas, kurį patiria tiek atlikėjas, tiek ir žiūrovas.

Rasa - emocijos skonis

Terminas rasa kilęs iš žodžio rasah reiškiančio sultingumą, pasigardžiavimą, skonį. Tai estetinis pasitenkinimas, kylantis stebint ir/ar klausant meno kūrinį.

Natja Šastroje rašoma, kad rasa pasiekiamas per įvairius emocinių būsenų (bhava) ir jų veiksnių derinius. Pavyzdžiui Raudra Rasa (įsiūtis) kyla iš Krodha bhava (pyktis), kuris savo ruožtu sukeliamas įvairiais emocinių būsenų viražais. Pyktis gali kilti iš patiriamo nusivylimo, įsižeidimo, apleistumo jausmo - visą tai yra tarpinės emocijos vedančios į pykčio (Krodha) ir galiausiai įsiučio (Raudra) patyrimą. Tarpinės emocijos leidžia plėtoti istorijos siužetą, “įtvirtinti” ir išgyventi pagrindinę kūrinio nuotaiką.

Natja Šastroje nurodomos 8 emocijos skoniai (rasa), atitinkantys 8 pagrindines emocines būsenas (stajibhava). Rasa tampa stajibhavos sultingiausia, gardžiausia ir giliausia esencija. Tai pilnos emocijos išgyvenimas meno pagalba.

Jeigu bent kartą klausydami mėgstamo kurinio patyrėte kūnu bėgiojančius šiurpuliukus ar susigraudinote - atlikėjui pavyko perduoti emociją ir Jūs patyrėte rasa!

Pasiremta
- Ramesh, Rajyashree: Thesis: Sensing and Shaping. The emotive-kinetic grounding of meaning. A cross-disciplinary analysis of Indian dance theatre" (2019)
- Ramesh, Rajyashree: CoreConcepts